Chính sách chất lượng

  • Thường xuyên điều chỉnh các quá trình tác nghiệp để không ngừng nâng cao chất lượng công trình, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng;
  • Tận tâm tận lực hoàn thành Công trình đúng hạn, an toàn và bảo hành Công trình tận tình, chu đáo;
  • Liên tục đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư trang thiết bị, song song với việc nghiên cứu ứng dụng các phương thức quản lý hiệu quả, công nghệ sản xuất hiện đại và kỹ thuật thi công tiên tiến;
  • Tuân thủ các quy định Pháp luật Việt Nam và các cam kết với khách hàng;
  • Toàn thể các thành viên nhất quyết bảo vệ và không ngừng nâng cao uy tín của Công ty để danh tiếng của VTSCONS mãi mãi gắn liền với những công trình có chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *