Chính sách về tiến độ thi công

  • Tiến độ thi công được cập nhập hàng ngày. Có kế hoạch cụ thể hàng tuần.
  • Có kĩ sư xây dựng tức trực tại công trình.
  • Tiến độ thi công đúng với hợp đồng đã kí với chủ đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *