thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VTS

Địa chỉ: STH12, Lô 1 đường số 3 và 33, Khu đô thị Lê Hồng Phong I, Phước Hải, Nha Trang

Điện thoại: 0258 222 3 777

Email: info@vtscons.vn

Website: vtscons.vn